Obchodní podmínky

Níže uvedenými obchodními podmínkami (dále jen OP) se řídí tento E-shop provozovaný na stránkách oknasnadno.cz.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi dodavatelem (dále jen „dodavatel“) obchodní společností Alfa construct s.r.o., IČO: 24747271, zapsanou v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 170977 u rejstříkového soudu v Praze a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti dodavatele.

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Kontaktní údaje

1. Fakturační údaje internetového obchodu oknasnadno.cz:
Alfa construct s.r.o.,
Loudova 1880/8, 13000 Praha 3,
IČO:24747271, DIČ:CZ24747271

2. Čísla účtů vedených u ČSOB pro bezhotovostní platby:
pro platby v CZK: 240858559/0300

3. Místo pro osobní odběr:
Výdejní místo obsluhuje náš smluvní partner ADICO Holešovice, Bubenské nábřeží, Praha 7,  GPS souřadnice: Loc: 50°6’34.647″N, 14°27’23.516″E.
Provozní doba skladu je v pracovní dny Po-Pá od 8hod do 16hod.
Datum možného osobního odběru obdržíte po naskladnění objednaného zboží. Zpravidla do druhého pracovního dne Vás kontaktuje obsluha skladu a dohodne termín osobního odběru.

4. Dotazy a komunikace:
pro pomoc s objednávkou využívejte naší zákaznickou linku +420 724 476 573 která je v provozu v pracovní dny Po-Pá od 9hod. do 17hod., nebo E-mailovou adresu info@oknasnadno.cz

III. Platební podmínky

1. Na výrobky vyrobené na míru (vlastním návrhem) požaduje dodavatel zálohu ve výši 50% z celkové výše objednávky. Doplatek ve výši 50% uhradí objednatel převodem při převzetí dle způsobu dodání. V případě 100% platby předem poskytuje Dodavatel dodatečnou slevu ve výši 2% z celkové ceny objednávky bez DPH.

2. V případě osobního odběru není možná platba v hotovosti.

3. V případě objednané dopravy uhradí objednatel doplatek za zboží včetně dodávané služby hotově nebo platební kartou smluvnímu přepravci v místě dodání.

4. V případě kdy objednatel odmítá dlouhodobě objednané zboží převzít a byly učiněny veškeré dostupné prostředky ze strany dodavatele na řádné doručení objednaného zboží, je dodavatel oprávněn objednávku jednostranně stornovat. Dodavatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na smluvní pokutu, náhradu škody či storno poplatek vůči uhrazené záloze.

5. Výsledná cena za zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít koupi zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

6. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem Dodavatele.

IV. Dodací podmínky

1. Zboží vytvořené v internetovém obchodu “vlastním návrhem” je vyráběno na míru přímo pro Objednatele a jeho dodací lhůta je ve většině případů 8-25dnů od připsání zálohy na účet Dodavatele. Zálohovou fakturu s podklady pro platbu obdrží Objednatel na e-mail po odeslání objednávky. Doba výroby je ovlivněna zejména typem, složitostí a dekorem výrobku.

2. Příslušenství objednané s položkou vytvořenou “vlastním návrhem” (parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu a další příslušenství) je dodáváno ve většině případů 5-14dnů od připsání zálohy na účet Dodavatele. Zálohovou fakturu s podklady pro platbu obdrží Objednatel na e-mail po odeslání objednávky. Doba výroby je ovlivněna zejména typem, složitostí a dekorem výrobku.

3. Montážní příslušenství a doplňkový sortiment je ve většině případů ihned k odběru, pokud položka není skladem je po naskladnění vyexpedována ve většině případů do 3dnů.

4. Způsoby odběru zboží:

– v případě zaslání přepravní službou je objednané zboží expedováno ze skladu do 2 pracovních dnů. Doba doručení se může měnit v závislosti na množství a vzdálenosti k místu dodání, ve většině případů do 2 pracovních dnů od převzetí přepravní službou. Objednatel je povinen při převzetí zkontrolovat neporušenost přebíraného zboží. Zjistí-li zjevné vady, zboží odmítne převzít a sepíše s přepravní službou zápis o reklamaci. Není-li poškození zjevné a k jejímu zjištění dojde až po vybalení zboží, je objednatel povinen následující pracovní den od převzetí, kontaktovat Dodavatele a vadu nahlásit. V případě, že řidič přepravní služby sám není schopen zboží na určené místo vyložit, je Objednatel povinen přepravci pomoci s vyložením.

– v případě osobního odběru bude objednané zboží k vyzvednutí ve skladu Dodavatele na adrese viz. čl. II. bod 3. O možném termínu odběru zboží (naskladnění) bude Objednatel informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

V. Rozměry a specifikace pro výrobu

1. Za specifikaci výrobku objednaného prostřednictvím funkce “vlastním návrhem” zejména za rozměry a členění odpovídá Objednatel. Dodavatel neodpovídá za chybně stanovené rozměry či jiné specifikace výrobku. Orientační návod na správné zaměření stavebních výplní najdete v sekci „jak správně zaměřit“. Zobrazení barev výrobků na monitoru nemusí zcela odpovídat reálné barevnosti objednávaného výrobku. Dodavatel neposkytuje službu zaměření výrobních rozměrů u Objednatele ani montáž zakoupených výrobků. Výrobky s těmito službami lze objednat pouze na www.alfaconstruct.cz

2. Výrobky jsou v internetovém obchodu zobrazovány z interiérové strany (pokud není uvedeno jinak). Výška oken a balkonových dveří je uváděna bez pokladního profilu, který má výšku 30mm je tedy třeba přičíst k výšce okna nebo balkonových dveří těchto 30mm. Podkladní profil je nezbytný pro osazení parapetu okna nebo prahu balkonových dveří. Při zaměřování oken a balkonových dveří je vždy třeba počítat s použitím podkladního profilu a přizpůsobit připojovací spáru okna v oblasti parapetu. Správné osazení okna s podkladním profilem je uvedeno níže na ilustračním obrázku.

Rez_okna13. Výrobek s označením X Therm Clasic je obchodním názvem firmy Alfa construct s.r.o. Jedná se o  výrobek profilového systému Decco Extrusion systém 71, vyráběný také jako Eko Sun 70. Celoobvodové kování je produkt německé společnosti MACO zajišťující vysokou bezpečnost a maximální komfort užívání s pojistkou proti chybné manipulaci.

VI. Storno

1. Odesláním objednávky je objednávka považována za závaznou. Objednatel může bezplatně odstoupit od objednávky (provést storno) nejpozději do 90minut od jejího odeslání Dodavateli.

2. Objednatel má právo na zrušení objednávky. Prokazatelné přiměřené běžné náklady, které však s tímto dodatečným zrušením objednávky Dodavateli již vznikly, je Dodavatel oprávněn Objednateli naúčtovat a v případě jejich neuhrazení po Objednateli dále vymáhat.

3. Objednatel bere na vědomí, že předmět plnění tj. plastové konstrukce a související doplňky jsou vyráběny a upravovány na míru podle přání přímo pro objednatele a dle § 1837 občanského zákoníku, v platném znění, tak nemůže objednatel od smlouvy odstoupit. Nelze také odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4. Pokud Objednatel objednané zboží ve smluvenou dobu a místě nepřevezme je Dodavatel oprávněn prokazatelné náklady spojené s dodatečným opětovným dodáváním, naúčtovat Objednateli a v případě jejich neuhrazení je po Objednateli dále vymáhat.

VII. Záruční podmínky

1. Záruční doba poskytovaná Dodavatelem:
– plastová okna 36 měsíců od data předání (okna),
– ostatní výrobky 24 měsíců od data předání
(balkonové dveře, vchodové dveře, žaluzie, parapety, doplňky),
– na bazarové zboží neposkytujeme záruky.

2. Práva z odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Objednatel s popisem vad písemně na adresu Dodavatele jak je uvedena výše, nebo elektronicky na E-mail: info@oknasnadno.cz Posuzování reklamací a odstraňování vad se provádí ve skladu dodavatele (ADICO Holešovice, Bubenské nábřeží, Praha 7,  GPS souřadnice: Loc: 50°6’34.647″N, 14°27’23.516″E) a Objednatel je povinen na toto místo reklamovaný výrobek doručit na své náklady.

3. Nelze reklamovat vady zboží způsobené nesprávnou a neodbornou montáží, manipulací, seřizováním atd. Reklamovat lze pouze vady způsobené ve výrobě nebo přepravě k Objednateli. Dodané zboží nelze vracet ani vyměňovat, pokud se nejedná o řešení reklamace vady zaviněné a uznané Dodavatelem při převzetí zboží.

4. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30dnů od řádného uplatnění Objednatelem. Pokud jsou vady odstranitelné pak je Dodavatel odstraní nebo bude Objednateli poskytnuta přiměřená sleva, která se stanoví s ohledem na hodnotu výrobku. V případě neuznání reklamace vady výrobku bude vrácen zpět na adresu Objednatele na jeho náklady nebo si jej vyzvedne Objednatel sám. V případě uznané reklamace nese náklady za zpětnou dopravu výrobku Dodavatel.

5. Uznané odstoupení od smlouvy ze musí být Dodavateli oznámeno písemně na jeho adresu (viz. čl. II. kontaktní údaje) s uvedením důvodů odstoupení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze z důvodů, které stanoví zákon a tyto OP. Náklady na vrácení zboží nese Objednatel. Po vrácení neporušeného zboží schopného dalšího prodeje v původním obalu bude Objednateli vrácena kupní cena. Možnost vrácení zboží se nevztahuje na zboží, které není běžně skladem a které je vyrobené na zakázku.

VIII. Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Dodavatel je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název společnosti, adresa sídla, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Zpracováním osobních údajů objednatele může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících předmět plnění včetně doplňků nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.
4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobně neautomatizovaným způsobem.
5. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
6. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že lze objednávku na webové stránce provést a závazky Dodavatele vůči Objednateli plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas kdykoliv odvolat.

IX. Poučení dle Občanského zákoníku

§ 1829
(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

§ 1832
(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).
(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
§ 1837
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

§ 1820
Sdělení před uzavřením smlouvy
(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také
a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář (ke stažení zde) pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a
j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. f), g) a h) může podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v odstavci 1 písm. f), g) a h).

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2017.