Jak správně zaměřit

…co k tomu budete potřebovat: svinovací metr nebo laserový zaměřovač, tužku, papír

Rozměr okna – výrobní rozměr

Výrobní rozměr okna stanovíme dle zaměření venkovního rozměru okenního otvoru. Boky okenního otvoru se nazývají ostění.

1. šířka okna

Šířku okna měříme vždy od ostění k ostění minimálně však ve třech bodech. Průměrnou hodnotu pak zapíšeme. Pro stanovení přesné šířky okna (výrobního rozměru okna) musíme k naměřenému rozměru připočítat zpravidla 10 až 15 milimetrů na založení okna za hranu ostění.
sirka1 sirka2

 2. výška okna

Výšku okna měříme od vrchní hrany venkovního parapetu po horní ostění minimálně ve třech bodech. Průměrnou hodnotu pak zapíšeme. Pro stanovení přesné výšky okna (výrobního rozměru okna) musíme k naměřenému rozměru připočítat 5 ař 10 milimetrů na založení okna za vrchní ostění a v dolní části odečíst 30 milimetrů což je rozměr podkladového profilu pro uchycení parapetu.
 vyska1  vyska2
Výrobní rozměr výšky okna se vždy udává bez parapetního podkladního profilu (30mm)!

 3. vnější parapet

a) Hloubku venkovního parapetu zaměříme od vnějšího líce okna po vnější hranu ostění. K naměřené hodnotě přičteme 5 milimetrů pro zapuštění lemu parapetu do podkladového profilu a minimálně 40 až 50mm na přesah parapetu přes ostění.
parapet1 parapet2
b) Délku parapetu zjistíme změřením rozměru šířky venkovního ostění. V závislosti na provedení pak můžeme z obou stran zapustit do ostění okna.

4. vnitřní parapet

Hloubku vnitřního parapetu dopočítáme následovně.
Vycházíme z vnější roviny osazení nového okna. Zpravidla odpovídá vnějšímu líci okna původního.
Zaměříme rozměr od vnějšího líce okna po okraj vnitřní špalety. Odečteme hloubku rámu nového profilu (dle nového rámu 70 nebo 80mm), přičteme cca 30 – 50mm na přesah parapetu a 15 mm na zapuštění pod rám okna k podkladovému profilu.
parapet_vnitrni
příklad: Rozměr od vnějšího líce původního okna po vnitřní okraj špalety = 300mm
Rozměr parapetu bude tedy: 300 – 70 (hl. rámu nového profilu)+40 (přesah parapetu) + 15 (zapuštění)=285mm

Žaluzie

Jako výrobní šířka a výška žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (rozměr B) . Při malé hloubce zasklívacích lišt (rozměr A) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.
zamereni_zaluzie